Høringsinstanser

Arbeidsgiverforeningen NAVO

CargoNet AS

Connex Tog AS

Finansdepartementet

Flytoget AS

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Green Cargo AB

Hector Rail AB

Jernbaneverket

Landsorganisasjonen i Norge

Malmtrafikk AS

Norsk Jernbaneforbund

Norsk lokomotivmannsforbund

Norsk Togoperatørforening

NSB Anbud AS

NSB AS

Nya Inlandståg AB

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Ofotbanen AS

SINTEF IKT

Statens jernbanetilsyn

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Tågåkeriet i Bergslagen AB

Utenriksdepartementet