Høringsinstanser

Høringsinstanser

Konkurransetilsynet

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Lastebileiernes Forening

Logistikk- og transportindustriens landsforening

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Transport- og Logistikkforening

Norsk Transportarbeiderforbund

Oslo kommune - Samferdselsetaten

Politidirektoratet

Samferdselsadministrasjonen i fylkeskommunene

Transportbedriftenes landsforening

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Utdanningsdirektoratet

Vegdirektoratet

Yrkestrafikkforbundet