Høringsinstanser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Utenriksdepartementet

 

Abelia

Alcatel Norway AS

Aspiro

BaneTele

Broadwave Communications AS

Broadnet Norge AS

Brukerklagernemda for elektronisk kommunikasjon

Carrot Communications AS

Chess

Cisco Systems Norge

Intelecom Norge AS

Dagbladet.no

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dataforening

Eforum.no

El- og IT forbundet

Elektronikkbransjens servicekontor AS

Elektronikkforbundet

Easycall AS

Ericsson AS

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarets Forskningsinstitutt,

Forsvarets tele- og datatjeneste

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

IKT-Norge

Informasjonsteknologinæringens Foreining

Institutt for informatikk

Institutt for medier og kommunikasjon

Institutt for rettsinformatikk

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Lyse Tele AS

Medietilsynet

Microsoft Norge AS

Mobyson AS

MTU Networks AS

Nera Networks AS

NetCom GSM AS

Network Norway AS

NextGenTel AS

Nokia

Nordisk Mobiltelefon AS/ICE

Norkring, Telenor Broadcast

NORTIB

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsråd

Post- og teletilsynet

Posten Norge AS

Siemens AS

Skype Communications

TDC Song

Teleforum

Tele2 Norge AS

Telenor ASA

Teleplan AS

Teletopia AS

Teletopia Mobile Communications AS

Teletorgrådet

Telio Telecom AS

UPC

Ventelo Holding AS