Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Høringsinstanser er fylkeskommunene og Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger kommuner.