Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Oversikt over hvem høringsbrevet er sendt til.