Høringsinstanser

Samferdselsdepartementet foreslår å endre ekomforskriften, og sendte 16. oktober 2009 forslaget på høring. Frist for å komme med uttalelser er 27. november 2009.