Høringsinstanser

Liste over høringsinstanser.

Likelydende brev sendt til:

CargoLink AS 
Finansdepartementet 
Green Cargo AB 
Hector Rail AB 
Jernbaneverket 
Kommunal- og regionaldepartementet 
Landsorganisasjonen i Norge 
Logistikk- og transportindustriens landsforening 
Norsk Jernbaneforbund 
Norsk Lokomotivmannsforbund 
NSB AS 
Nærings- og handelsdepartementet 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
Ofotbanen Drift AS 
Statens jernbanetilsyn 
Transportbrukernes Fellesorganisasjon 
Utenriksdepartementet