Høringsinstanser

Oversikt - høringsinstanser.

Likelydende brev sendt til:     

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
AS Urbanet Analyse
Barne- og likestillingsdepartementet
Bilimportørenes Landsforening
Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltagelse og tilgj.het
ECON Pöyry AS
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helse- og omsorgsdepartementet
HSH
Konkurransetilsynet
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kunnskapsdepartementet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges Blindeforbund
Norges Handikapforbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes Organisasjoner
Samferdselsadministrasjonen i fylkeskommunene
og Oslo kommune
SINTEF Teknologi og Samfunn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens Seniorråd
Transportbedriftenes landsforening
Transportøkonomisk institutt
Utenriksdepartementet
Vegdirektoratet