Høringsinstanser

Liste over høringsinstanser.

Liste over høringsinstanser:

Departementene
SMK
Fylkeskommunene
Sametinget
Oslo kommune
Fylkesmennene
(Sysselmannen på Svalbard)
KS
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Regjeringsadvokaten
Norges Motorsykkelforbund
Norges Bindeforbund
Norges Turbilforbund
Rådet for Funksjonshemmede
SINTEF Samferdsel
Finansnæringens hovedorganisasjon
LO
NHO
Akademikerne
YS
Unio
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Yrkestransportforbundet
Politidirektoratet/UP
Landsforeningen for Trafikkskadde
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Rederienes Landsforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Sjømannsforening
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norges Lastebileier – Forbund
Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL)
Transportbedriftenes Landsforening (TL)
Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF)
Norsk Transportarbeiderforbund
Norges Taxiforbund
Syklistenes Landsforening
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Norges Bilbransjeforbund
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Norges Automobil Forbund (NAF)
Motorførernes Avholdsforbund (MA)
Kongelig Norske Automobilklubb (KNA)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Norges Handikapforbund
Norges Blindeforbund
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Byggenæringens landsforening
Opplysningsrådet for veitrafikken
Trygg trafikk
Transportøkonomisk institutt
Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) v/Lars Fuglesang
Parat v/Gunnar Magnusen
Tekna Statens vegvesen v/Morten Ask
NITO v/Siw Tyldum