Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Finnmark fylkeskommune
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Avinor AS
BARIN
Danish Air Transport
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Lufttransport AS
NHO Luftfart
Norwegian Air Shuttle ASA
Scandinavian Airlines Norge AS
Widerøes Flyveselskap ASA