Høringsinstanser

Høringsinstanser.

Disse er bedt om å avgi uttalelse:

Departementene/Statsministerens kontor
Fylkeskommunene/Oslo kommune
Vegdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
KS – kommunenes interesse og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Kommuneforbund
Norsk Rutebilarbeiderforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Transportbedriftenes Landsforening
Transportbrukernes Fellesorgan
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Yrkestrafikkforbundet