Høyringsinstansar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Høyringsinstanser

Alle fylkeskommunar
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Byggenæringens Landsforening
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
Foreningen Asfalt og veiservice
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Kongelig Norsk Automobilklubb
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Lastebileiernes Forening
Logistikk- og Transportindustriens Landsf.
Maskinentreprenørenes Forbund
Motorførernes Avholdsforbund
NMCU
Norges Automobil Forbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Rådgivende Ingeniørers Forening
Spekter
Statens Havarikommisjon for Transport
Statens vegvesen
Syklistenes Landsforening
Transportbedriftenes Landsforening
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Trygg Trafikk
UNIO
Yrkestrafikkforbudet
YS