Høringsinstanser

Likelydende brev sendt til:     

Fylkeskommunene
Oslo kommune
Arbeidsdepartementet 
Finansdepartementet 
HSH 
Landsorganisasjonen i Norge 
Norges Turbileierforbund 
Nærings- og handelsdepartementet 
Politidirektoratet 
Transportbedriftenes landsforening 
Vegdirektoratet 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund