Høringsinstanser

Samferdselsministeren nedsatte i januar 2011 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utforme en rapport om utfordringene norsk jernbane står overfor og hvordan disse kan håndteres. Hensikten er å få et supplerende kunnskapsgrunnlag for utforming og gjennomføring av jernbanepolitikken fremover.

Rapporten ble publisert på våre hjemmsider 1. desember 2011.