Høringsinstanser

Høringsinstanser.

Likelydende brev er sendt:

Finansdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Vegdirektoratet
Konkurransetilsynet
Hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge (HSH)
Landsorganisasjonen i Norge
NHO Transport
Norges Lastebileier-Forbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Yrkestrafikkforbundet