Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Høringsinstanser er fylkeskommunene og Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger kommuner.

I forbindelse med arbeidet med ny NTP, opprettet Samferdselsdepartementet en blogg der alle med interesse for samferdsel ble invitert til å bidra med innspill og synspunkter på forslaget: NTP-bloggen