HøringsinstanserLandbruks- og matdepartementet, Postboks 8007, Dep. 0030 Oslo
Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo
Direktoratet for Mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7441 TRONDHEIM
Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll
Forsvarsbygg, Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo
Gardermoen Flystasjon, 2060 Gardermoen
Gjerdrum kommune, Postboks 10, 2024 Gjerdrum
Hedmark fylkeskommune, Boks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar
Hurdal kommune, 2090 Hurdal
Jernbaneverket, Postboks 4350 Bedriftssenteret, 2308 HAMAR
Klima og forurensningsdirektoratet, Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Luftfartstilsynet, Sjøgata 45-47, 8006 Bodø
Lørenskog kommune, Bjørndalsveien 1, 1476 Rasta
Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 Nannestad
Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes
Nittedal kommune, Myrveien 26, 1482 Nittedal
Oslo kommune, Rådhuset, 0037 Oslo
Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 OSLO
Rælingern kommune, Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby
Statens vegvesen, Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO
Sørum kommune, Rådhuset, 1920 Sørumsand
Ullensaker kommune, Postboks A, 2051 Jessheim
Airport Coordination Norway, Flyporten, 2060 Gardermoen
Gardermoen Flyklubb, Hangar 1, 2030 NANNESTAD
Gardermoregionens interkommunale Brannvesen, Postboks 244, 2051 JESSHEIM
Flytoget, Postboks 19 Sentrum, 0101 OSLO
Forsvarsbygg, Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo
Framtiden i Våre Hender, Fredensborgveien 24 G, 0177 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge, Youngs gate 11, 0181 OSLO
Menzies Aviation Oslo AS, Postboks 94, 2061 GARDERMOEN
NHO Luftfart, Postboks 5474 Majorstuen, 0305 OSLO
Miljø- og Støyutvalget, c/o Oslo Lufthavn AS, Postboks 100, 2061 GARDERMOEN
NMK Gardermoen, Postboks 50, 2051 JESSHEIM
Norsk forening mot støy, Akersgata 34, 0180 OSLO
Norsk Ornitologisk forening, Avd. Oslo og Akershus, Postboks 1041 Sentrum,
0104 OSLO
Norwegian Air Shuttle ASA, Postboks 115, 1330 Fornebu
Parat, Postboks 9029 Grønland, 0133 OSLO
Røros Flyservice, Postboks 50, 2061 GARDERMOEN
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, Postboks 6784 St. Olavsplass, 0130 OSLO
SAS, Fornebuveien 40, 1366 Lysaker
SAS Ground Handling, 0080 OSLO
Widerøe´s Flyveselskap AS, Postboks 247, 8001 Bodø
WWF – Norge, Postboks 6784 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Zero Emission Resource Organisation, Maridalsveien 10, 0178 OSLO
Øvre Romerike Utvikling, Hans Gaarders veg 11, 2060 GARDERMOEN