Høyringsinstansar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Likelydende brev sendt til:

Akademikerne
Akershus fylkeskommune, Sentraladministrasjonen
Arbeidsdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Aust-Agder fylkeskommune
Barene, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Buskerud fylkeskommune
Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Fagforbundet
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Fiskeri- og kystdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Hedmark fylkeskommune
Helse- og omsorgsdepartementet
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonen Virke
Justis- og beredskapsdepartementet
Kollektivtrafikkforeningen c/o Akershus fylkeskommune
Kommunal- og regionaldepartementet
KS- Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruk- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Miljøverndepartementet
Møre- og Romsdal fylkeskommune
NHO Logistikk og Transport
NHO-Transport
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund
Norges turbileierforbund
Norsk Kommuneforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Rogaland fylkeskommune
Ruter AS
Sogn- og fjordane fylkeskommune
Statsministerens kontor
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Transportbrukerenes fellesorganisasjon
Troms fylkeskommune
Utenriksdepartementet
Vegdirektoratet
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Yrkestrafikkforbundet
Østfold fylkeskommune