Høringsinstanser


 • Jernbaneverket
 • NSB AS
 • SJ AB
 • CargoLink AS
 • CargoNet AS
 • Green Cargo AB
 • Hector Rail AB
 • LKAB
 • TX Logistikk AB
 • Tågåkeriet i Bergslagen AB
 • Utenriksdepartementet
 • Statens jernbanetilsyn