Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Høringsliste

Alle departementene
SMK
Alle fylkeskommuner
Oslo kommune
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Fagforbundet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Hovedorganisasjonen Virke
Kollektivtrafikkforeningen c/o Akershus fylkeskommune
Kompetanseteam Vest
KS Bedrift
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
NHO Logistikk og Transport
NHO-Reiseliv
NHO-Transport
NKI Nettstudier
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund
Norges turbileierforbund
Norsk Jerbaneforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Ruter AS
Transportbrukerenes fellesorganisasjon
Utdanningsdiretoratet
Vegdirektoratet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Yrkestrafikkforbundet