Grønnboken om TEN-T

Oppdatert 11. juni 2009

Kommisjonen la fram en grønnbok om det transeuropeiske transportnettverket TEN-T 4. februar 2009, og ønsker innspill til hvordan dette skal se ut i fremtiden. Her finner du grønnboken og det norske innspillet.

Grønnboken om TEN-T bla lagt fram av Kommisjonen 4. februar 2009. TEN-T er det transeuropeiske transportnettverket, det vil i praksis si det internasjonale hovedvegnettet i Europa. TEN-T retningslinjene er en del av EØS-avtalen, og revisjonen av disse er dermed relevant for Norge.

Høring
Kommisjonen ønsket innspill til hvordan dette skal se ut i fremtiden. Målet er at TEN-T nettverket skal bidra mer til å beskytte miljøet, samt skape et tettere samarbeid mellom naboland. Pressemelding - Memo - Grønnbok

Svarfristen for høringen var 30. april 2009.

 


 

Til toppen