Konsultasjonsdokument - bruk av den digitale dividenden

EU- Kommisjonen presenterte 10. julli 2009 et konsultasjonsdokument om bruk av den digitale dividenden ved overgang fra analog til digital TV innen 2012.

Formålet med konsultasjonen er å få innspill til hvordan man best kan samarbeide på EU-nivå for å utnytte de ledige frekvensene / den digitale dividenden.
 
Frist for innspill er satt til 4. september 2009. 

Mer informasjon om selve høringen

Til toppen