Meddelelsen "Future of Transport"

Kommisjonen (KOM) presenterte 17. juni 2009 meddelelsen "Future of Transport". Meddelelsen, og den videre prosessen med denne, vil danne utgangspunkt for ny hvitbok for transport, som forventes presentert av ny KOM i løpet av 2010.

Mer informasjon

Det norske høringssvaret av 30. september 2009 (pdf)

 

Til toppen