Veiledning til varslings- og rapporteringsforskriften

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Kunngjort 31. mars 2006

Gjelder "Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og jernbanehendelser"

Last ned veiledning til varslings- og rapporteringsulykker (pdf)