Viktige internasjonale IT-rapporter


Den norske IT-veien - Bit for bit

Viktige internasjonale IT-rapporter

Det er de siste årene i mange land framlagt dokumenter som setter fokus på framveksten av informasjonssamfunnet og foreslår politisk engasjement og oppfølging på IT-området. De viktigste dokumentene, som også har vært sentrale kilder og gitt inspirasjon til arbeidet i Statssekretærutvalget for IT er:

National Information Infrastructure (NII): Agenda for Action Om USAs satsing på informasjonsinfrastruktur framlagt av Clinton-administrasjonen i september 1993.
 
Global Information Infrastructure: Agenda for Cooperation Forslag til internasjonalt samarbeid om informasjonsinfrastruktur framlagt av USA på G7-møte om informasjonssamfunnet i Brüssel i februar 1995.
 
Europe and the Global Information Society - Recommendations to the European Council (Bangemann-rapporten) Politikkanbefalinger til EU framlagt av Bangemann-kommisjonen på EUs toppmøte på Corfu i juni 1994.
 
Europe's Way to the Information Society: an Action Plan Handlingsplan for EU vedtatt av Rådet i EU i august 1994.
 
G7 Information Society Conference - Pilot Projects Fremlagt av EU-kommisjonen på G7-møte om informasjonssamfunnet i Brüssel i februar 1995.
 
Info-samfundet år 2000 Rapport til den danske regjeringen fra utvalget om Informasjonssamfunnet år 2000. Overlevert i oktober 1994
 
Fra visjon til handling: Info-samfundet år 2000 Redegjørelse til Folketinget om "Info-samfundet år 2000" og IT-politisk handlingsplan 1995 for utviklingen av det danske informasjonssamfunnet. Framlagt av det danske Forskningsministeriet i mars 1995.
 
Vingär åt menniskans formåga Rapport om det svenske informasjonssamfunnet framlagt av IT-kommisjonen i Sverige i august 1994.
 
Developing a Finnish Information Society Handlingsplan for framvekst av det finske informasjonssamfunn framlagt av det finske Finansdepartementet i januar 1995.

[innhold][forrige][neste]


Oppdatert 10 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen