Den norske IT-veien....


Den norske IT-veien. Bit for bit.

Kilder for tallmateriale

Statistisk sentralbyrå: Telenor FoU 1994 Upubliserte tall fra en undersøkelse om bruk av telefon- og datautstyr i hjemmet og på arbeidsplassen utført på oppdrag for Telenor Forskning og Utvikling.

Statistisk sentralbyrå: Kultur og mediebruk 1994

Statistisk sentralbyrå: Bruk av edb i skolen 1995

EITO 95 - European Information Technology Observatory 1995

IDC Norge - International Data Corporation Norway AS

OECD

Sitater

Fra Håvamål 119 fra Edda-dikt, oversatt av Ludvig Holm-Olsen, J.W. Cappelens forlag, 1978

I dag såg eg, fra Olav H. Hauge: Dropar i austavind (1966), og
Lodd, fra Olav H. Hauge: Spør vinden (1971),
Dikt i samling, Det Norske Samlaget, 1995

Fra Du skal ikkje tru, fra Olav H. Hauge: Glør i oska, Noregs Boklag, 1946


[Innhold][forrige]


Oppdatert 10 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen