Nett og infrastruktur i Norge


Den norske IT-veien - Bit for bit

Nett og infrastruktur i Norge

  • Norge har i dag en godt utbygd og moderne teleinfrastruktur, som omfatter det jordbundne telenett, mobilnett, kringkastingsnett, kabel-tv-nettene og satellittnett. I tillegg har vi alternative infrastrukturressurser i energiforsyningsnettenet, Forsvarets nett, NSBs sambandsnett og kommunale nett.
  • Transportnettet i telenettet binder alle landsdeler og regioner sammen. Transportnettet hadde pr. 1.1.1996 en digitaliseringsgrad på 81 %, og vil være tilnærmet fulldigitalisert innen 1998. Transmisjonsmediene i transportnettet er for en stor del fiberoptisk kabel og radiolinje. Det fiberoptiske sambandet har i dag en samlet kapasitet som tilsvarer 240000 samtidige telefonsamtaler (8 × 2.5 Gbit/s). Ny teknologi vil på kort sikt mangedoble overføringskapasiteten. Dagens radiolinjesystemer har en overføringshastighet på 5000 samtidige telefonsamtaler (0,42 Gbit/s). Det er planlagt å doble kapasiteten.
  • Tilknytningsnettet i telenettet, som knytter den enkelte abonnent til nærmeste sentral, er i dag hovedsakelig analogt basert på kobberkabel. Tilknytningsnettet er en flaskehals med tanke på overføring av store informasjonsmengder. Med hjelp av ny digital teknologi kan kapasiteten tøyes vesentlig. Innen utgangen av 1996 vil 90 % av abonnentene kunne knytte seg til det tjenesteintegrerte digitale nettet ISDN. Bruk av radiobaserte løsninger for tilknytning av abonnenter til nettet vil innebære økt mobilitet og rask oppbygging av ny infrastruktur. Det vil trolig skje en gradvis utbygging av fiberoptiske systemer i tilknytningsnettet.
  • Kringkastingsnettet består av flere landsdekkende nett for kringkasting av tv og radio for NRK-TV, TV2, NRK-P1, -P2 og -P3 samt P4, som alle dekker over 90 % av befolkningen. I tillegg kommer over 25 lokal-tv-nett og et større antall lokalradionett.
  • Satellitt kan i mange tilfeller være et alternativ til det jordbundne nettet og brukes til både telekommunikasjon og kringkasting. Infrastrukturen for satellittkommunikasjon kan deles i tre. For det første finnes et enveis satellittkringkastingsnett, med 17 fjernsynskanaler i dag. Disse overfører signaler til kabelnett og paraboler, som en anslår når 60 % av den norske befolkning. Signalene kan mottas av over 97 % av befolkningen, dersom de anskaffer seg antenneutstyr for dette formålet. For det andre finnes et satellittnett for toveis telekommunikasjon mellom faste og transportable stasjoner i og utenfor Norge. For det tredje finnes andre satellittsystem, som ikke er under norsk eierskap, men som kan mottas på norsk område, med over 150 kanaler for overføring av TV-program. De fleste overføringene skjer via satelittene Astra, Eutelsat og TeleX/Sirius.
  • Norge har 4 landsomfattende mobiltelefontjenester (2 GSM-operatører, NMT 450 og NMT 900). Alle systemene vil ved utgangen av 1995 dekke 90 % eller mer av befolkningen.
[Nett og infrastruktur i Norge (Graf)]

Nett og infrastruktur i Norge (Kilde: SSB, Samerdselsdepartementet, Elektronikkforbundet)


[innhold][forrige][ordliste]


Oppdatert 9 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen