Internettet


Den norske IT-veien - Bit for bit

Internettet

Internettet er 25 år gammelt og var lenge forbeholdt et lite, akademisk miljø. Fra midten av 80-tallet knyttet Internettet seg til offentlige og kommersielle nett og ble etter det fordoblet hvert år. Dette representerer en raskere utbredelse enn noe annet forbrukerelektronikkprodukt i historien - det være seg telefonen, telefaksen eller fjernsynet.

I dag regner man med at rundt 30 millioner mennesker i 90 land er tilknyttet Internettet. I januar 1995 var antallet vertsmaskiner på Internettet 4,852 millioner, 120% flere enn året før. Med en slik vekst og geografisk spredning er Internettet raskt i ferd med å bli det allestedsnærværende nettet som knytter sammen enkeltpersoner, organisasjoner, land og verdensdeler.

Internettet er ikke ett nett med én eier. Det består av mange nett, fra bedrifters lokalnett og nasjonale stamnett til internasjonale basisnett som binder verdensdeler sammen. Internettet har ingen egen fysisk infrastruktur, men leier telelinjer. Kapasiteten i eksisterende linjer utnyttes effektivt. Dette er en av grunnene til at Internettet kan vokse så raskt.

Grafisk grensesnitt

Internettets vekst skyldes ikke minst World Wide Web (WWW) eller verdensveven som vi kan kalle den på norsk. I februar 1995 var det 27 000 vertsmaskiner med WWW tilknytning, en vekst på 1758% i løpet av 1994, og i august 1995 var tallet ca. 100 000. Internett-tjenesten World Wide Web ble utviklet ved det internasjonale atomforskningsinstituttet CERN i Sveits i 1990. WWW tilførte Internettet multimedieegenskaper ved at man på en enkel måte kunne kombinere tekst, bilder, video og lyd. WWW gjorde Internettet tilgjengelig som massemedium og gav helt nye muligheter for toveiskommunikasjon.

Dette har bidratt til at Internettet med ett er blitt interessant også forretningsmessig, noe som har revolusjonert selve innholdet. I løpet av det siste året har en rekke bedrifter sørget for å eksponere seg på det globale Internettet. Bare i løpet av 1994 opplevde man en tidobling av WWW-trafikken, og hele 60% av trafikken på Internettet er nå forretningsmessig.

Mer reklame enn salg

Bedrifter har hittil brukt WWW og Internettet mer til å markedsføre seg og produktene enn til omsetning av varer og tjenester. I en markedsanalyse utført av ActivMedia svarte 72% av foretakene at hensikten med å være på Internett var å øke foretakets anseelse, og 74% brukte Internettet til å spre pris- og produktinformasjon. Bare 22% svarte at Internett-virksomheten ga positiv avkastning, mens hele 40% ikke forventet positive resultater før om 12 til 24 måneder.


[innhold][forrige][ordliste]


Oppdatert 9 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen