Prinfo AS - et IT-nettverk i grafisk bransje


Den norske IT-veien - Bit for bit

Prinfo AS - et IT-nettverk i grafisk bransje

Den digitale revolusjon blir av mange sett på som en trussel mot det trykte mediet. I grafisk bransje har imidlertid mer enn 30 bedrifter gått sammen om å bruke telekommunikasjon og digital teknologi til å skape ny vekst og lønnsomhet i en konkurranseutsatt bransje. Gjennom å knytte seg til hverandre i et høyhastighets ISDN-nett og med samarbeidsselskapet Prinfo AS har de klart å skape stordriftsfordeler i en bransje preget av småbedrifter.

Fordelene ved å knytte seg sammen i et digitalt informasjonsnettverk er mange. I første rekke muliggjør det felles innkjøpsavtaler, fleksibel produksjon, felles markedsføring og ikke minst utveksling av kompetanse. Gjennom Telenors høyhastighets ISDN-linjer fordeler Prinfo-kjeden oppdrag seg i mellom slik at kapasitet, ressurser og kompetanse utnyttes optimalt. Med samarbeid om teknologi, produksjonskapasitet og kompetanse har disse småbedriftene de ressurser som trengs for å møte kunder de ellers ikke ville kunne betjene. Prinfo AS er eksempel på en såkalt virtuell bedrift som består av samarbeidende bedrifter, og som kan tilpasses kapasitets- og kompetansemessig etter kundenes behov.

Når det digitale ISDN-nettet kombineres med digital trykketeknologi, reduseres trykkekostnadene vesentlig, og man får muligheter for individualisert og personifisert trykking. Slik blir oppdrag som tidligere var ulønnsomme på grunn av lite volum, regningssvarende.

Etablering av dette elektroniske bransjenettverket har vært støttet av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond.


[innhold][forrige][ordliste]


Oppdatert 5 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen