Musikkbestillingsterminal på Deichmanske bibliotek


Den norske IT-veien - Bit for bit

Musikkbestillingsterminal på Deichmanske bibliotek

I framtiden vil nettet kunne erstatte platebutikken. De tekniske løsningene eksisterer som gjørdet mulig å hente inn informasjon om tilgjengelig musikk, selve musikken og eventuelt notene til musikken til egen PC via Internett eller en ISDN-linje og om ønskelig spille musikken direkte over til et egnet lagringsmedium.

I Europa utgjør omsetning av innspilt musikk og noter i dag en verdi på anslagsvis ca. 80 milliarder kroner. Sygna, et Sogndal-basert selskap, leder et konsortium som har fått kontrakt med EU-kommisjonen for å utvikle MODE (akronym for Music on Demand) som er en interaktiv musikkinformasjons- og formidlingstjeneste. Prøvedrift av dette prosjektet starter i juni 1996. Tjenesten har utviklet egne systemer for informasjonsinnhenting, opphavsrettsforvaltning, betalingsformidling og brukermiljø.


[innhold][forrige][ordliste]


Oppdatert 9 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen