Norge verdensledende på datalagring


Den norske IT-veien - Bit for bit

Norge verdensledende på datalagring

Tandberg Data AS er en av de største IT-bedriftene i Norge med en omsetning på mer enn 1 milliard kroner. Tandberg Data har svært avanserte produksjonslinjer for elektroniske produkter og er en av verdens ledende bedrifter på feltet produksjonsteknologi for elektronikk.

Tandberg Datas viktigste produkt er de båndbaserte datalagringsenhetene, såkalte streamere. Tandberg Data besitter i dag unik kompetanse på datalagringsteknologi. Selskapet leverer streamere til ledende internasjonale datafirmaer, banker, forsikringsselskaper og offentlige institusjoner i Norge og utlandet. Kompetansen er bygd opp gjennom flere tiår, først i Tandberg Radiofabrikk og senere videreført i Tandberg Data. Tandberg Datas omsetning av datalagringsenheter var i 1994 på 850 mill. kroner.

Utviklingen av datalagringsteknologi går meget hurtig, og Tandberg Data investerer tungt i forskning og utvikling. Kundene stiller stadig høyere kvalitets- og ytelseskrav. For å opprettholde forspranget til konkurrentene har Tandberg Data etablert sterke bånd til noen av verdens ledende teknologileverandører og kunder, deriblant selskaper som 3M, IBM, Sony og Siemens-Nixdorf. Gjennom partnerskap med de viktigste kundene legger Tandberg Data grunnlaget for økt industriell verdiskaping i Norge.

Utviklingen av Tandberg Datas datalagringsenheter har vært støttet av det offentlige gjennom Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. Tandberg Data deltar også i et EUREKA-prosjekt sammen med teknologiselskapet Thompson fra Frankrike for å videreutvikle sin datalagringsteknologi.


[innhold][forrige][ordliste]


Oppdatert 5 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen