Nordisk skoledatanett


Den norske IT-veien - Bit for bit

Nordisk skoledatanett

De nordiske statsministre besluttet gjennom Nordisk Ministerråd høsten 1993 å bygge opp et nordisk skoledatanett. Målet med skoledatanettet er blant annet å utnytte ny teknologi til å fremme det nordiske samarbeidet ved å gi skolene muligheter for å delta i, bygge opp og utvikle nordisk samarbeid. Det nordiske skoledatanettet er basert på Internett.

Nettet ble introdusert i 1994 og ble innviet av de nordiske statsministerne 8. mars 1994 i Stockholm under Nordisk Råds sesjon. Alle de nordiske landene har i dag nasjonale skoledatanett med betydelig aktivitet tilrettelagt av nasjonale skolemyndigheter, selv om det kan være av noe ulik kvalitet og utbredelse i det enkelte land.

I Norge har Nasjonalt læremiddelsenter det operative ansvaret for videreutviklingen av skoledatanettet. Skoledatanettet vil støtte opp gjennomføringen av skolereformene. Lærere i grunnskolen står overfor nye og betydelige utfordringer når de skal følge de nye læreplanene med informasjonsteknologien integrert i fagene. Arbeidet med «lære for å bruke» og «bruke for å lære» passer i dette bildet. Skoledatanettet vil kunne gi muligheter for støtteaktiviteter for ulike fag og nivåer ut fra dette perspektiv.


[innhold][forrige][ordliste]


Oppdatert 9 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen