Dokumentasjonsprosjektet


Den norske IT-veien - Bit for bit

Dokumentasjonsprosjektet

Ved de fire universitetene i Norge finnes mange museer og samlinger, som inneholder informasjon om et bredt spekter av norsk språk og kultur. Noen er godt kjent, som Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo og de historiske og naturhistoriske museene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø. Men det finnes også mange andre mindre kjente samlinger som er svært innholdsrike og viktige. Av disse kan nevnes Norsk folkeminnesamling, Norsk folkemusikkarkiv, Myntkabinettet, Runearkivet og samlinger over stedsnavn og norsk språk.

Dokumentasjonsprosjektet har som formål å ta i bruk moderne datateknikk i universitetenes samlinger. Prosjektet ble startet i 1991 ved Universitetet i Oslo, men har siden 1992 også omfattet universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø. Resultatet - "Universitetenes databaser for språk og kultur" skal være operativ fra 1997.

Informasjonen i ulike arkiver og samlinger - i manuskripter, kataloger, hefter, bøker eller på arkivkort - skal legges inn i på data. Dette vil gi de enkelte fagmiljøene bedre verktøy for forskning og studier, og det bli mulig å foreta søk innen ulike fagfelt samtidig. Dessuten skal databasen øke allmennhetens tilgang til arkivmaterialet, men på en slik måte at opphavsretter og samlingenes sikkerhet blir ivaretatt.


[innhold][forrige][ordliste]


Oppdatert 9 januar 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen