Diverse Internett-initiativ

Diverse Internett-initiativ

www.dslforum.org.

www.norge.no: Portal for offentlig informasjon og offentlige tjenester.

Nett.No: ( nettno.fjordinfo.no): ”Prosjektet er eit felles ressurs- og kompetanse­senter i høve til modernisering av offentleg sektor i fylket”. Samarbeid i Sogn og fjordane (fylke og KS).

Smålensveven ( www.smaalensveven.no): Portal for indre Østfold.

www.biblioteknett.no: Portal til norske bibliotekressurser på Internett.

www.skolenettet.no: Læringsenterets skoleportal mot Internett.

www.skole.no: Skolehjelperen. Privat skoleportal.

www.skoleportalen.net: Skoleportal rettet mot lærere.

www.skoleporten.no: Portal for lærere laget av Gyldendal Undervisning.

Ressurssenteret for IT for grunnskolen Buskerud, Vestfold og Telemark ( skolestua.hive.no).

Klasserommet ( www.gs.bergen.hl.no) Portal for skolene laget av Bergen kommune.

Skoleportalen for Fredrikstad: ( org.fredrikstad.kommune.no/skole/index.htm).

Odin ( www.odin.dk/index.html): Nordisk skolenett.

Den åpne skolen ( www.aapenskole.no/): Nettskole i nordland eiet av Nordland Fylkeskommune.

www.kunnskapsnettet.no: Landsomfattende samarbeid mellom fylkeskommunene om nettbasert videregående opplæring.

SOFF ( www.soff.no): Sentralorganet for fleksibel læring i høyere utdanning.

ITU ( www.itu.no): Det nasjonale forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning.

LærerIKT ( www.larerikt.no): LærerIKTs mandat er å utvikle og tilby et etter­utdanningskurs for lærere i pedagogisk bruk av IKT.

Norsk Nettskole ( www.norsknettskole.no): Fjernundervisning bl.a. globalskolen. Selskap eid av kommunene Vanylven, Sykkylven, Sande og Volda og støttet av KUD.

www.viten.no: VITEN er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim og tilbyr gratis undervisningsprogram i realfag.

www.s-vev.no: Interaktivt og internettbasert læremiddel for samfunnslære.

Skoleveven ( www.nsd.uib.no/skoleveven): Internettjeneste for skoleverket bygget opp av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

www.mattespill.no: Nettsted for å prøve ferdigheter i forskjellige matematiske disipliner.

www.temaweb.no: Portal for læring om det 20. århundre.

Intermedia ( www.intermedia.uio.no) InterMedia er et tverrfaglig og tverrfakultært kompetansesenter for forskning, undervisning og formidling om forholdet mellom informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), kommunikasjon og kultur.

Det norske Enis-nettet: ENIS (European Network of Innovative Schools). ( enis.ls.no).

European Schoolnet: ( www.eun.org/eun.org2/eun/en/index_eun.html).

EU – eLearning ( europa.eu.int/comm/education/elearning).