Oppdatering av status for bredbåndsdekning og -tilknytning i Norge

Rapport fra ECON juni 2003

Oppdatering av status for bredbåndsdekning og -tilknytning i Norge

Rapport utarbeidet av ECON, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, juni 2003.

Klikk her for å laste ned rapporten (pdf).

Til toppen