Familiegjenforening

I spontanspørretimen den 10. februar stilte du meg spørsmål om familiegjenforening.

I mitt svar sa jeg at «det er relativt mange menn uten familie som kommer, og det er en større andel enn tidligere.» Det korrekte er at antallet enslige menn som kommer  til Norge økte mens andelen sank. Ifølge de siste tallene Statsministerens kontor har mottatt fra Justisdepartementet kom det i  2015 i overkant av 13 000 enslige menn som asylsøkere til Norge mot i overkant av 5 500 året før. Dette er en betydelig økning, men fordi antallet asylsøkere som helhet økte så var det ikke en økning i andelen enslige menn. Likevel vet vi at det høye antallet kan innebære høy familieinnvandring.

Med vennlig hilsen

Erna Solberg