Spørsmål om oppreisningserstatning

Jeg takker for ditt brev av 14. mars 2016. La meg først få uttrykke at det gjør meg trist å tenke på det tragiske tapet av Kristina Sviglinskajas datter, Monika. 

Spørsmålet om ansvarsgrunnlag for oppreisningserstatning i tilfeller der tjenestemenn har utført arbeid med alvorlige mangler byr på flere vanskelig avveininger. Vi vil ta med oss dine synspunkter om behovet for en endring av gjeldende rett ved den videre vurderingen av mulige lovendringsbehov på dette området.

Med vennlig hilsen

Erna Solberg