Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av koronaloven § 2

Brev fra statsminister Erna Solberg til Stortingets presidentskap om forskrifter fastsatt i statsråd 3. april 2020 i medhold av koronaloven.

1. Innledning
Jeg viser til tidligere oversendelse 27. mars 2020 av forskrifter fastsatt i medhold av koronaloven § 2. Etter koronaloven § 5 første ledd skal forskrifter vedtatt etter § 2 umiddelbart etter kunngjøring meddeles Stortinget.

I punkt 2 nedenfor gis en oversikt over forskrifter som i dag er fastsatt av Kongen i statsråd i medhold av koronaloven § 2. Kopi av den kongelige resolusjonen vedlegges for hver enkelt sak. Forskriftene anses meddelt Stortinget fredag 3. april 2020 kl. 12.00, slik at de trer i kraft lørdag 4. april 2020 kl. 12.00, med mindre Stortinget gir melding om noe annet.

2. Forskrifter fastsatt i statsråd 3. april 2020 med hjemmel i koronaloven § 2

Forskrifter under Barne- og familiedepartementet

  • Midlertidig forskrift 3. april 2020 om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19

Forskrifter under Samferdselsdepartementet

  • Midlertidig forskrift 3. april 2020 om forlenget gyldighet for kjøreseddel i anledning utbrudd av Covid-19
  • Midlertidig forskrift 3. april 2020 om billettering på ferje i anledning utbrudd av Covid‑19

Med vennlig hilsenErna Solberg