Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av koronaloven § 2

Brev fra statsminister Erna Solberg til Stortingets presidentskap om forskrifter fastsatt i statsråd 26. mai 2020 i medhold av koronaloven.

1. Innledning
Jeg viser til tidligere oversendelser av forskrifter fastsatt i medhold av koronaloven § 2. Etter koronaloven § 5 første ledd skal forskrifter fastsatt etter § 2 meddeles Stortinget umiddelbart etter vedtak av Kongen i statsråd.

I punkt 2 nedenfor gis en oversikt over forskrifter som i dag er fastsatt av Kongen i statsråd i medhold av koronaloven § 2. Kopi av de kongelige resolusjonene vedlegges. Forskriftene anses meddelt Stortinget tirsdag 26. mai 2020 kl. 18.00, slik at de etter koronaloven ville trådt i kraft onsdag 27. mai 2020 kl. 18.00, med mindre Stortinget gir melding om noe annet. Det bemerkes at koronaloven oppheves onsdag 27. mai kl 00.00, og de opphevede forskriftene uansett anses bortfalt fra dette tidspunkt.

2. Forskrifter fastsatt i statsråd 26. mai 2020 med hjemmel i koronaloven § 2

Forskrifter under Nærings- og fiskeridepartementet

Forskrifter under Samferdselsdepartementet

Med vennlig hilsen


Erna Solberg

 

Signert brev (pdf)