Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3

Brev fra statsminister Erna Solberg til Stortingets presidentskap om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3.

Jeg viser til mitt brev 24. mars 2020 til Stortingets presidentskap med en oversikt over de forskrifter under Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som på det tidspunkt var fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3. Videre viser jeg til mitt brev 27. mars 2020 med en oversikt over forskrifter fastsatt av Kongen i statsråd i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3.

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte følgende to endringsforskrifter i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3, den 27. mars 2020:

  • Forskrift 27. mars 2020 nr. 493 om endring i forskrift 6. mars 2020 nr. 439 om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset
  • Forskrift 27. mars 2020 nr. 494 om endring i forskrift 6. mars 2020 nr. 439 om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset.

 Med vennlig hilsen

Erna Solberg