Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3

Brev fra statsminister Erna Solberg til Stortingets presidentskap om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3.

1. Innledning

Jeg viser til mitt brev 24. mars 2020 til Stortingets presidentskap med en oversikt over de forskrifter under Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som på det tidspunkt var fastsatt i medhold i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3. 

Nedenfor gis en oversikt over nye forskrifter fastsatt av Kongen i statsråd i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3. Kopi av den kongelige resolusjonen vedlegges for hver enkelt sak.

2. Forskrifter under Helse- og omsorgsdepartementet

  • Forskrift 27. mars 2020 om digital smittesporing og epidemikontroll i anledning utbrudd av Covid-19
  • Forskrift 27. mars 2020 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid‑19‑forskriften).

 

Med vennlig hilsen

Erna Solberg