Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3

Brev fra statsminister Erna Solberg til Stortingets presidentskap om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3.

Jeg viser til mine tidligere brev til Stortingets presidentskap med oversikt over de forskrifter under Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som har blitt fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3. Nedenfor følger en meddelelse til Stortinget av nye endringsforskrifter vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 22. april 2020 følgende endringsforskrifter i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3:

Med vennlig hilsen


Erna Solberg