Meddelelse om opphevelse av forskrift fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3

Brev fra statsminister Erna Solberg til Stortingets presidentskap om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3.

Jeg viser til mine tidligere brev til Stortingets presidentskap med oversikt over de forskrifter under Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som har blitt fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3. Nedenfor følger meddelelse til Stortinget om at en av forskriftene oppheves 1. juli 2020.

Justis- og beredskapsdepartementet fastsatte 29. juni 2020 ikrafttredelse av midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen mv. I vedtaket ble det besluttet at følgende forskrift fastsatt i medhold av smittevernloven § 7-12, jf. beredskapsloven § 3 skal oppheves 1. juli 2020:

Med vennlig hilsen


Erna Solberg

 

Signert versjon av brevet (pdf)