Meddelelse om forskrifter fastsatt etter koronaloven

Brev fra statsminister Erna Solberg til Stortingets presidentskap om forskrifter fastsatt i statsråd 1. april 2020 i medhold av koronaloven.

1. Innledning

Jeg viser til tidligere oversendelse 27. mars 2020 av forskrifter fastsatt i medhold av koronaloven § 2. Etter koronaloven § 5 første ledd skal forskrifter vedtatt etter § 2 umiddelbart etter kunngjøring meddeles Stortinget. Det samme gjelder forskrifter som er opphevet etter koronaloven § 5 annet ledd.

I punkt 2 nedenfor gis en oversikt over forskrifter som i dag er fastsatt av Kongen i statsråd, og som etter koronaloven § 5 annet ledd opphever tidligere fastsatte forskriftsbestemmelser etter koronaloven § 2, jf. Stortingets brev 28. mars 2020. Kopi av den kongelige resolusjonen vedlegges for hver enkelt sak.

2. Forskrifter om opphevelse fastsatt i statsråd 1. april 2020 med hjemmel i koronaloven § 5 annet ledd

Forskrifter under Kunnskapsdepartementet

  • Forskrift 1. april 2020 om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 491 om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19
  • Forskrift 1. april 2020 om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 492 om tilpasningen i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19
  • Forskrift 1. april 2020 om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 474 om tilpasning i lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19
  • Forskrift 1. april 2020 om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 473 om tilpasninger i lovgivningen om universiteter og høyskoler som følge av utbrudd av Covid-19
  • Forskrift 1. april 2020 om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 468 om tilpasninger i lovgivningen om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) som følge av utbrudd av Covid 19

Med vennlig hilsenErna Solberg