FNs bærekraftsmål

Tidslinje som viser regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål som ble vedtatt på generalforsamlingen i september 2015 (Sustainable Development Goals).

Statsminister Erna Solberg har et særskilt engasjement for bærekraftsmålene gjennom FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, som hun leder sammen med Ghanas president John Dramani Mahama.

Følg saken

 • Nyhet

  Flere land kjemper mot antibiotikaresistente bakterier i mat- og landbruksektoren

  Mer enn 90 prosent av verdens befolkning bor i et land som har, eller holder på å utvikle, en nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens. Det viser en undersøkelse utført i 2016 av FNs mat- og landbruksorganisasjon, Verdens dyrehelseorganisasjon og Verdens helseorganisasjon.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Midtveisevaluering av regjeringens strategi mot antibiotikaresistens

  Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015 – 2020 ble vedtatt i juni 2015. Strategiens overordnede mål er å redusere den totale bruken av antibiotika, bidra til riktigere bruk og øke kunnskapen om hva som driver utvikling og spredning av resistens.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Utvikling av landsbyer er i sentrum for Verdens matvaredag

  I dag markeres verdens matvaredag. Utfordringene ved migrasjon står sentralt, og FNs generaldirektør José Graziano da Silva peker derfor på at vi i større grad må finne løsninger i nærområdene. Han mener det må utvikles landsbyer som kan skape flere arbeidsplasser, bedre tilgangen på mat og styrke den sosial beskyttelsen. I sum vil dette bidra til å redusere konfliktene, mener da Silva.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Felles internasjonal innsats mot matsvinn og AMR

  FAO og EU har inngått en ny strategisk allianse om innsats mot matsvinn og antimikrobiell resistens (AMR). De to organisasjonene signerte 29. september en Intensjonsavtale (Letter of Intent). Der forplikter de seg til å samarbeide tett om to sentrale områder: Innsats for å nå Bærekraftsmål 12.3 om å halvere matsvinn innen 2030 og Innsats mot ytterligere spredning på gårder og i matsystemer av antimikrobiell resistens (AMR).

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Norges største matfestival i Oslo

  Denne helgen fylles Rådhusplassen i Oslo med lokal mat og drikke fra hele Norge. Matstreif er Norges største matfestival og venter mer enn 200.000 besøkende i år.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Norge setter antimikrobiell resistens høyt på dagsorden under FAOs Generalkonferanse

  Statsråd Jon Georg Dale holdt mandag 3. juli hovedinnlegget på vegne av den norske delegasjonen på FAOs Generalkonferanse. Innlegget var en del av Generaldebatten hvor tema var "Climate Change, Agriculture and Food Security". Hovedbudskapet fra Dale var at antimikrobiell resistens (AMR) må prioriteres enda høyere på den internasjonale agendaen. AMR er vår tids største globale helsetrussel og kan bare bekjempes gjennom bredt internasjonalt samarbeid.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Statsråd Dale deltar på FAOs Generalkonferanse i Roma

  Statsråd Jon Georg Dale deltar 3. – 4. juli på Generalkonferansen til FAO – FNs mat- og landbruksorganisasjon. Han er delegasjonsleder for den norske delegasjonen, som inkluderer representanter for Utenriksdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Norad. I tillegg er Forum for utvikling og miljø representert i delegasjonen.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Nasjonal strategi for villbier og andre pollinatorar

  Regjeringa skal utarbeide ein nasjonal strategi for å styrke mangfaldet av villbier og andre pollinerande insekt. Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har no levert faggrunnlaget til Landbruks- og matdepartementet.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Nye retningslinjer bidrar til å oppnå klimaløfter

  FNs mat og landbruksorganisasjon, FAO, har utviklet tilleggsretningslinjer til FNs rammekonvensjon om klimaendringer. Retningslinjene skal bidra til å støtte utviklingsland, ved at landbruket inngår i nasjonale tilpassningsplaner og gjøres mer adaptive.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Presentasjonene fra den nordiske matsvinn-konferansen er tilgjengelige

  Konstituert statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Terje Halleland, åpnet den Nordisk matsvinn-konferanse på Gardermoen 27. april 2017, med nærmere 130 deltakere i salen.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Deler kunnskap for å takle klimautfordringer i landbruket

  Som en del av arbeidet med å bevege seg mot et klimasmart landbruk, har flere land delt erfaringer om hvordan møte klimautfordringer og redusere klimagassutslippene i landbruket. Møtet ble arrangert av FAO, FNs mat og landbruksorganisasjon.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Nordisk samarbeid for å redusere matsvinn

  Konstituert statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Terje Halleland, åpnet en Nordisk matsvinn-konferanse på Gardermoen i dag. Konferansen markerer slutten på et treårig prosjekt om matsvinn, som ble innledet under de nordiske statsministrenes grønne vekstinitiativ. Prosjektet har vært ledet av Sverige og fire nordiske land har deltatt; Finland, Danmark, Sverige og Norge.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Satellittdata sporer vannproduktivitet i landbruket

  FAO, FNs mat og landbruksorganisasjon, har utviklet et høyteknologisk verktøy som måler hvor effektiv vann brukes i landbruket. Det kan bidra til at flere land bruker vannet mer produktivt.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Nordisk konferanse om forebygging av matsvinn 2017

  Nordisk Ministerråd og det norske formannskapet i 2017 inviterer til en nordisk konferanse om forebygging av matsvinn torsdag 27. april 2017 på Gardermoen.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Norge prioriterer bioøkonomi og antibiotikaresistens

  Det norske formannskapsprogrammet for MR-FJLS retter oppmerksomhet på utviklingen av den nordiske bioøkonomien og den nordiske styrkeposisjonen innenfor antibiotikaresistens. Prioriteringene tar utgangspunkt i sektorens nye strategi, som skal støtte de nordiske landenes bidrag til FNs bærekraftmål fram mot 2030.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Norge støtter bønders aktive bruk av såvaremangfold

  Statssekretær Terje Halleland møtte i dag fungerende generalsekretær Kent Nnadozie for Plantetraktaten. Helleland benyttet anledningen til å annonsere det årlige norske bidraget til traktatens fond for fordeling.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Handlingsplan for bedre kosthold lanseres 7. mars

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, helse- og omsorgsminister Bent Høie, fiskeriminister Per Sandberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen lanserer regjeringens nye handlingsplan for et bedre kosthold på konferansen "Måltidsglede - sunt for alle" 7. mars.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Truede orkideer fra Myanmar til Svalbard

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mottok i dag en samling med frøprøver av 230 truede orkidesorter fra Myanmars miljøvernminister Ohn Winn. Frøene skal bevares for fremtiden i Svalbard Globale frøhvelv.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyheit

  Møte med Kinas ambassadør

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har i dag hatt møte med den kinesiske ambassadøren til Noreg, H.E. Ambassador Wang Min. Føremålet med møtet var kontaktutveksling, og å drøfte moglegheitar for samarbeid på landbruks- og matområdet.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Mer robuste, mer produktive

  Ja, det nytter: Med veiledning fra norske forskere skal indiske småbønder tåle klimatruslene bedre. Samtidig produserer de mer mat.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Tale/innlegg

  Plastforsøpling krever internasjonal innsats

  Hold Norge Rent-konferansen på Sola 8. februar 2017. Tale av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Klima- og miljødepartementet

 • Pressemelding

  Statssekretær Bokhari besøker Cuba

  Statssekretær Laila Bokhari besøker Cuba 15.-16. februar for politiske konsultasjoner med kubanske myndigheter.

  Utenriksdepartementet

 • Spørretimespørsmål og svar

  Svar på spørsmål om Norad

  Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) om Utenriksdepartementets tildelingsbrev til Norad og forholdet til utenriks- og forsvarskomiteens merknad i budsjettinnstillingen.

  Utenriksdepartementet

 • Nyhet

  Genressurser bidrar til mindre sult

  FAOs kommisjon for genressurser for mat og landbruk har en sentral rolle i å nå FNs bærekraftmål, spesielt målet 2.5 om genetisk mangfold. Det er Kommisjonens mangeårig erfaring med å kartlegge verdens genetiske mangfold inne kulturplanter og husdyr og anbefalinger om hva som er viktigst å gjøre for å bevare dette mangfoldet, som gjør den til en uunnværlig partner for å nå de globale målene.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyheit

  Mange norske forskingsprosjekt får EU-støtte

  Noreg har stor suksess med løyving av mange forskingsprosjekt innen landbruks- og matsektoren frå Horisont 2020.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Tale/innlegg

  Gjennombrudd for klimaet

  Kronikk av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Klima- og miljødepartementet

 • Nyheit

  Samefolkets dag 6. februar 2017– helsing frå landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Samefolkets dag er ein stor dag der vi feirar samane og det samiske. I år er eg med på å markere dagen på Tråante 2017 i Trondheim. Det er ei feiring av 100-årsjubileet for samane sitt første landsmøte i Trondheim. Under eit slikt jubileum har reindrifta og reinkjøtet ein naturleg plass. I ein stor lavvo på torget midt i hjartet av Trondheim, kan publikum møte produsentar av reinkjøt og reinkjøtprodukt, samt duodjiutøvarar med handverk i samisk tradisjon.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Ny produksjonsmetode for spekemat med mindre salt

  Et nytt forskningsprosjekt hos Grilstad AS og samarbeidspartnere skal utvikle en ny, energieffektiv og bærekraftig produksjonsteknologi for spekemat med mindre salt.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Fra søppel til forbrukernes middagstallerken

  Hvert år klekkes fire millioner høner til eggproduksjon i Norge. Ved å ta i bruk mobile slakterier kan en større del av disse bli slaktet og solgt som mat. Ytterøykylling AS i samarbeid med SINTEF og flere andre aktører skal utvikle et fleksibelt konsept (MobilSlakt) for slakting av fjørfe. Dette kan bidra til økt lønnsomhet og bedre ressursutnyttelse.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Nytenkning avgjørende for bærekraftig utvikling

  Hvordan kan felles innsats fra myndigheter, frivillige organisasjoner og næringsliv bidra til fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling i mottakerlandene?

  Utenriksdepartementet

 • Nyhet

  Ny katalog presenterer nordiske bioøkonomiaktiviteter

  Nordisk Ministerråd lanserer katalogen "Nordic Bioeconomy – 25 Cases for Sustainable Change" som tar for seg ulike bioøkonomiaktiviteter i de nordiske landene, og trekker blant annet frem Trefokus sitt arbeid med å øke bruken av tre i offentlige og private bygg i Norge.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Norge leder europeisk millionprosjekt for bærekraftig skogsdrift

  Et internasjonalt forskningsprosjekt ledet fra Norge skal gi mer tømmer og mindre naturskader. Norge stiller med omfattende forskning og byr på verdensledende teknologi fra Statskog.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Tale/innlegg

  Tale under Næringsmiddeldagene 2017

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Nyheit

  105 millionar til 16 nye innovasjonsprosjekt i jordbruket og matindustrien

  Styra for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og BIONÆR har løyvd til saman ca. 105 millionar kroner til 16 nye innovasjonsprosjekt innen jordbruk og matindustri. Midla vil mellom anna gå til prosjekt for betre utnytting av fjørfe ved bruk av mobile slakteri og for presisjonsforing av svin.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Analyse av norsk matforsyning klar

  Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med en risiko- og sårbarhetsanalyse for norsk matforsyning.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  250 millioner kroner til internasjonal forskning

  Partnerskapet LEAP-Agri lyser i løpet av januar 2017 ut 250 millioner kroner til internasjonal forskning og innovasjon innen mat, ernæringssikkerhet og bærekraftig landbruk.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  Norge lanserer nytt fond for å redde tropisk skog

  Regjeringen lanserer et nytt internasjonalt fond under toppmøtet til Verdens Økonomiske Forum i Davos. Fondet skal utløse kommersielle investeringer i avskogingsfritt landbruk i tropiske land, og bidra til å redde verdifull skog og torvmyr. Fondet skal nå en størrelse på 400 million dollar og forventes å utløse 1,6 milliarder dollar – om lag 14 milliarder kroner – i investeringer innen 2020.

  Klima- og miljødepartementet

 • Nyhet

  Statsministeren til World Economic Forum i Davos

  - Norge er med sin åpne økonomi avhengig av den globale økonomiske utviklingen. Vi må være aktivt med i den internasjonale dialogen om de store globale politiske og økonomiske spørsmålene, sier statsminister Erna Solberg.

  Statsministerens kontor

 • Nyhet

  LDOs supplerende rapport til FNs kvinnekomité

  Likestillingsminister Solveig Horne (FrP) har i dag tatt imot Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) rapport til FNs kvinnekomité.

  Barne- og likestillingsdepartementet

 • Artikkel

  Bekjempelse av korrupsjon i utviklingssamarbeidet

  Korrupsjon skader samfunnsliv og økonomisk utvikling og er et av de største utviklingshindrene for fattige land. Korrupsjonsbekjempelse er et av fire tverrgående hensyn i norsk utviklingspolitikk. Dette innebærer at risikoen for korrupsjon alltid skal vurderes for norskfinansierte aktiviteter.

  Utenriksdepartementet

 • Pressemelding

  39,7 millioner til kampen mot fiskerikriminalitet

  - Fiskerikriminalitet er en trussel mot verdens fiskeressurser og utviklingslandenes økonomiske utvikling. Den må bekjempes gjennom internasjonalt samarbeid, sier utenriksminister Børge Brende. Norge vil bidra med 39,7 millioner kroner til FNs arbeid mot fiskerikriminalitet.

  Utenriksdepartementet

 • Pressemelding

  Statssekretær Bokhari til Sør-Korea

  Statssekretær Laila Bokhari besøker 5.-7. desember Sør-Korea for å delta på arrangementer om likestilling og arktiske spørsmål, samt ha møter om regionale spørsmål, bærekraftsmålene og kampen mot terror og ekstremisme.

  Utenriksdepartementet

 • Nyhet

  Vil hindre tap av biologisk mangfold

  Det blir stadig færre pattedyr, fugler og fiskearter på jorda. Mange arter blir fullstendig utryddet og økosystemer skades. Nå møtes land fra hele verden for å diskutere hva som kan gjøres.

  Klima- og miljødepartementet

 • Pressemelding

  Kronprinsparet på offisielt besøk til New York

  H.K.H. kronprins Haakon og H.K.H. kronprinsesse Mette-Marit besøker New York 5. til 7. desember 2016. De skal blant annet delta på 50-årsjubileet for FNs utviklingsprogram (UNDP).

  Utenriksdepartementet

 • Nyhet

  Statsminister Erna Solberg og Gordon Brown setter søkelys på global utdanning

  Statsminister Erna Solberg deltok i dag på et åpent møte om global utdanning, basert på en fersk rapport initiert av Norge. Hvis ikke innsatsen trappes opp, vil 800 millioner barn mangle utdanning i 2030.

  Statsministerens kontor

 • Tale/innlegg

  Fiskerinæringens balansekunst – politikk, forskning og næring

  EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspakers innlegg på et miniseminar arrangert av Håp i Havet, UiT Frokostseminar & Arctic Frontiers i Tromsø, 25. november 2016.

  Utenriksdepartementet

 • Pressemelding

  Fiskeriministeren til Mexico

  Fiskeriminister Per Sandberg reiser til Cancun for å delta på FNs miljøtoppmøte om biologisk mangfold 2. og 3. desember.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Tale/innlegg

  To cupfinaler – to fotballfester?

  Denne helgen er det duket for Norges største fotballfest - cupfinalene. Store idrettsbegivenheter som helgens finaler gir oss anledning til å skape oppmerksomhet om områder med behov for forbedring. Jeg mener likestilling i idrett er et av disse områdene.

  Kulturdepartementet

 • Spørretimespørsmål og svar

  Svar på spørsmål om tiltak mot hiv

  Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Truls Wickholm (Ap) om Norges videre støtte til forebyggende tiltak mot hiv.

  Utenriksdepartementet

 • Tale/innlegg

  Det norske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017

  Statsråd Elisabeth Vik Aspakers innledning på seminaret "Norden – en verdensledende, kunnskapsbasert næringsregion?" i regi av Foreningen Norden.

  Utenriksdepartementet

 • Artikkel

  Prioriterer global utdanning

  Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor, nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Likevel får ikke 59 millioner barn og 65 millioner ungdommer skolegang.

  Utenriksdepartementet

 • Nyhet

  Sterke tiltak mot avskoging

  Ministre og framtredende ledere fra organisasjoner og bedrifter fra hele verden møttes på et høynivåmøte i Marrakech i kveld for å markere sterke tiltak for å redusere avskogingen i tropiske land, og dermed begrense klimaendringene.

  Klima- og miljødepartementet

 • Brev til Stortinget

  Dokument nr. 8:123 S (2015-2016)

  Om nye mål for samfunnsutviklingen

  Finansdepartementet

 • Nyhet

  Innspillsmøte til stortingsmelding om utvikling og bærekraftsmålene

  Hvordan få mest mulig bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon ut av de 37 milliardene som er til rådighet på Norges bistandsbudsjett?

  Utenriksdepartementet

 • Artikkel

  Stortingsmelding om utviklingspolitikk og bærekraftsmålene

  Regjeringen har bestemt at det skal utarbeides en egen melding til Stortinget om en fremtidsrettet utviklingspolitikk, der det tas utgangspunkt i bærekraftsmålene. Stortingsmeldingen skal være en helhetlig strategi for hvordan vi fra norsk side skal bidra til å oppfylle disse målene på best mulig måte.

  Utenriksdepartementet

 • Nyhet

  Solberg advarer mot utvikling som svekker demokratiet

  Statsminister Erna Solberg understreket hvor viktig det er å ta vare på demokratiske verdier da hun talte til deltakere fra over 100 nasjoner på World Forum for Democracy i Strasbourg i dag. Forumet arrangeres av Europarådet.

  Statsministerens kontor

 • Tale/innlegg

  Hvordan kan Norden bidra til å fremme gjennomføring av bærekraftsmålene i Norden?

  Statsministerens tale til Nordisk Råds møte 1.-2. november

  Statsministerens kontor

 • Pressemelding

  Utenriksminister Brende til Mosambik

  Utenriksminister Børge Brende besøker Mosambik 30. og 31. oktober. Jobbskaping og samarbeid med privat sektor står høyt på agendaen under besøket.

  Utenriksdepartementet

 • Pressemelding

  Fortsatt norsk støtte til FNs miljøprogram

  Utenriksminister Børge Brende og eksekutivdirektør for FNs miljøprogram (Unep) Erik Solheim undertegnet i dag en treårig avtale om fortsatt norsk støtte til miljøprogrammets klima- og miljøinnsats.

  Utenriksdepartementet

 • Tale/innlegg

  Hvorfor er EU viktig for Norges sikkerhet?

  Statssekretær Marit Berger Røslands innlegg under Europabevegelsens europakonferanse i Bergen, 24. oktober 2016.

  Utenriksdepartementet

 • Pressemelding

  Ministermøte om internasjonal handel i Oslo

  Utenriksminister Børge Brende var vert da ministre fra 25 land og WTOs generaldirektør var samlet i Oslo for uformelle samtaler fredag og lørdag. Tema for drøftelsene var internasjonal handel, forberedelsene av WTOs neste ministerkonferanse i Argentina i desember 2017 og det videre arbeidet i organisasjonen.

  Utenriksdepartementet

 • Nyhet

  Lansering av UNFPAs befolkningsrapport på Nordpolen skole

  - Lykkes vi med å skape en god fremtid for 10-åringer og deres medsøstre, vil vi klare å bekjempe fattigdom og også unngå barneekteskap, barnearbeid, kjønnslemlestelse og undertrykkelse sier statsminister Erna Solberg.

  Statsministerens kontor

 • Spørjetimespørsmål og svar

  Svar på spørsmål om frivillige organisasjonar

  Utanriksminister Børge Brende sitt svar på eit spørsmål frå Liv Signe Navarsete (Sp) om departementet sin bruk av norske non-profit-organisasjonar og om det har ein plan for den vidare dialogen med dei frivillige organisasjonane.

  Utenriksdepartementet

 • Pressemelding

  Statsministeren til Nordisk råds 68. sesjon i København

  Statsminister Erna Solberg deltar 1. og 2. november på Nordisk råds 68. sesjon i København.

  Statsministerens kontor

 • Tale/innlegg

  Bedre byer for alle

  Kronikk av utenriksminister Børge Brende og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner etter FN-konferansen Habitat som fant sted i Quito i Ecuador 17.-20. oktober.

  Utenriksdepartementet

 • Tale/innlegg

  Bærekraft skal styre langsiktig utviklingspolitikk

  I mange av våre samarbeidsland utgjør bistand etter hvert en liten andel av inntektene. Det mest effektive for å bidra til vekst og fattigdomsreduksjon, er å legge til rette for handel og investeringer.

  Utenriksdepartementet

 • Pressemelding

  Statssekretær Skogen på FNs Habitat-konferanse i Ecuador

  Statssekretær Tone Skogen leder den norske delegasjonen til FNs Habitat III-konferanse i Quito, Ecuador 18.-20. oktober.

  Utenriksdepartementet

 • Pressemelding

  Stortingsmelding om utviklingspolitikk og bærekraftsmålene

  Regjeringen vil utarbeide en stortingsmelding om en fremtidsrettet utviklingspolitikk våren 2017. - Det historiske vedtaket av FNs bærekraftsmål i september 2015 markerte starten på en global dugnad. Målene pålegger alle land et ansvar for å jobbe for bærekraftig utvikling og utrydde all ekstrem fattigdom innen 2030. Vi må derfor utarbeide en strategi som tar for seg hvordan norsk utviklingspolitikk skal bidra til å oppnå bærekraftsmålene, sier utenriksminister Børge Brende.

  Utenriksdepartementet

 • Artikkel

  Helse - et hovedsatsingsområde

  Helse er et hovedsatsingsområde i norsk utviklingspolitikk.

  Utenriksdepartementet

 • Artikkel

  Klima og miljø

  Klimaendringene kan undergrave arbeidet for å nå de andre bærekraftsmålene. Bekjempelse av klimaendringene er en nøkkeloppgave for verdenssamfunnet.

  Utenriksdepartementet

 • Artikkel

  Næringsutvikling og jobbskaping

  Mange utviklingsland har i dag en politisk målsetting om å tiltrekke seg økte investeringer og bli uavhengige av bistand.

  Utenriksdepartementet

 • Artikkel

  Satser på utdanning

  Utdanning er et hovedsatsingsområde i utviklingspolitikken. Norge har gått i bresjen for en ny internasjonal offensiv for universell tilgang til relevant utdanning av god kvalitet.

  Utenriksdepartementet

 • Artikkel

  Humanitær bistand

  Målet for humanitær bistand er å gi mennesker i nød nødvendig bistand og beskyttelse, hvor enn de måtte befinne seg, på en upartisk og nøytral måte og basert på behov.

  Utenriksdepartementet

 • Pressemelding

  Norge ledende på global helse

  - Regjeringen foreslår å sette av mer enn tre milliarder kroner til global helse på neste års budsjett. Med dette har vi økt innsatsen med 600 millioner kroner i denne stortingsperioden. I tillegg kommer direkte støtte til UNAids og Verdens helseorganisasjon på 300 millioner kroner. Økningen gjenspeiler at helse er avgjørende for å skape vekst og oppnå FNs bærekraftsmål. I tiden som kommer vil vi satse sterkere på å nå de som er særlig utsatt på grunn av krig og konflikt, sier utenriksminister Børge Brende.

  Utenriksdepartementet

 • Pressemelding

  Bistandsbudsjettet med historisk satsing på utdanning, humanitær bistand og helse

  - Regjeringens forslag til bistandsbudsjett for 2017 utgjør en prosent av Bruttonasjonalinntekt (BNI) og markerer en historisk satsing på flere områder: I løpet av regjeringsperioden har vi doblet støtten til utdanning, humanitær bistand er økt med 50 prosent og støtten til helse er økt med 600 millioner kroner. I tillegg fortsetter vi satsingene på næringsutvikling, jobbskaping, klima, miljø og bærekraftig energi, sier utenriksminister Børge Brende.

  Utenriksdepartementet

 • Artikkel

  Nasjonalbudsjettet 2017: Tallene bak figurene

  Her finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjettet 2017

  regjeringen.no

 • Nyhet

  FNs høynivåuke 2016: Avsluttende rapport

  Høynivåuken som markerer åpningen av FNs generalforsamling er over for denne gang. Som i fjor avrundet statsminister Erna Solberg uken på scenen foran 60.000 mennesker under den store Global Citizen-festivalen i Central Park, og markerte Norges ledende rolle for et globalt utdanningsløft.

  Utenriksdepartementet

 • Nyhet

  FNs høynivåuke 2016: Dagsrapport 4

  Statsminister Erna Solberg holdt torsdag Norges hovedinnlegg i FNs generalforsamling, plassert mellom Palestinas president Abbas og Israels statsminister Netanyahu på talelisten.

  Utenriksdepartementet

 • Nyhet

  Sunne og produktive hav for fremtiden

  - Det er fullt mulig å kombinere havbasert industri med sunne og produktive hav så lenge vi har gode miljøstandarder og klarer å etterleve dem både nasjonalt og internasjonalt, sier statsminister Erna Solberg.

  Statsministerens kontor

 • Nyhet

  FNs høynivåuke 2016: Dagsrapport 3

  Høynivåuken fortsatte onsdag med et stort antall sidearrangementer og bilaterale samtaler. Statsministeren møtte bl.a. generalsekretær Ban Ki-moon og deltok i en markering av fredsavtalen om Colombia i Sikkerhetsrådet. Samtidig pågikk hoveddebatten i generalforsamlingen, hvor de 193 medlemslandene deler sine rike og varierte synspunkter på hvordan verdens utfordringer kan løses.

  Utenriksdepartementet

 • Tale/innlegg

  Fem råd til FNs neste generalsekretær

  Denne høsten velges FNs neste generalsekretær. Verdens viktigste jobb.

  Utenriksdepartementet

 • Nyhet

  FNs høynivåuke 2016: Dagsrapport 2

  Tirsdagens høydepunkt var åpningen av generaldebatten, under ledelse av generalforsamlingens nye president, Peter Thomson fra Fiji. Både generalsekretær Ban Ki-moon og president Barack Obama talte for siste gang under åpningen av FNs generalforsamling. Ikke uventet var det Obamas tale som stjal showet.

  Utenriksdepartementet

 • Nyhet

  FNs høynivåuke 2016: Åpningsrapport

  Innsats mot landminer i Colombia, satsing på utdanning, toppmøte om flukt og migrasjon og givermøte om Palestina var blant hovedsakene under de første dagene av årets høynivåuke, som markerer åpningen av FNs 71. generalforsamling.

  Utenriksdepartementet

 • Nyhet

  Norges hovedsaker når verden samles i FN

  Verdens ledere møtes i FNs hovedkvarter i New York fra 19. september. – FNs generalforsamling er en unik arena. Jeg ser frem til å fremme internasjonalt samarbeid og norske interesser på verdens største møteplass, sier statsminister Erna Solberg.

  Statsministerens kontor

 • Artikkel

  Norges prioriteringer til FNs 71. generalforsamling

  FNs 71. generalforsamling innledes med høynivåuka fra 19. september. Norges delegasjon, som ledes av statsminister Erna Solberg, vil delta på et stort antall bilaterale og multilaterale møter i løpet av høynivåuka.

  Utenriksdepartementet

 • Artikkel

  Bærekraftsmålene og 2030-agendaen

  2030-agendaen stadfester en global enighet om at grunnleggende endringer er nødvendige for å trygge global stabilitet og jordas bærekraft.

  Utenriksdepartementet

 • Pressemelding

  Ny giv for likestilling og kvinners rettigheter

  - Likestilling og like rettigheter er helt avgjørende for å skape utvikling. En ny tid krever nye svar, og vi ønsker å modernisere måten vi jobber med disse spørsmålene på. Jeg er glad for å legge frem en ambisiøs handlingsplan for likestilling og kvinners rettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken, sier utenriksminister Børge Brende.

  Utenriksdepartementet

 • Artikkel

  Kvinners rettigheter og likestilling

  Kjernen i Norges arbeid for likestilling er å øke jenters og kvinners handlingsrom, selvbestemmelse og makt. Dette er grunnlaget for at jenter og gutter, kvinner og menn skal ha like rettigheter og like muligheter.

  Utenriksdepartementet

 • Nyhet

  Statsminister Solberg på Sri Lanka

  Statsminister Erna Solberg har 12. og 13. august møter med Sri Lankas president Maithripala Sirisena, statsminister Ranil Wickremesinghe, og leder av opposisjonen, Rajavarothiam Sampanthan, fra Tamil National Alliance. De offisielle møtene etterfølger et privat besøk på Sri Lanka.

  Statsministerens kontor

 • Nyhet

  Skog, klima og matsikkerhet diskuteres i FAOs skogkomite i Roma

  Statssekretær Terje Halleland i Landbruks- og matdepartementet er på det 23. møtet i FAOs skogkomite invitert til å innlede under et seminar om bønder og skogeieres sentrale rolle i arbeidet med å redusere klimaendringene.

  Landbruks- og matdepartementet

 • Nyhet

  - Ansvarlige og innovative bedrifter nøkkelen til utvikling

  - Effektivt partnerskap mellom myndigheter, næringsliv og sivilt samfunn er helt nødvendig dersom vi skal nå målet om å utrydde fattigdom og sikre klimaet, sa statsministerErna Solberg på et næringslivsforum for utvikling i FN i dag.

  Statsministerens kontor

 • Nyhet

  Presenterer Norges rapport om bærekraftsmål i FN

  - Norge er opptatt av høy omdreining og synlige resultater i arbeidet med oppfølgingen av FNs bærekraftsmål. Derfor ønsker vi å være blant de første som rapporterer til FN om Norges oppfølging av bærekraftsmålene nasjonalt og internasjonalt, sier statsminister Erna Solberg.

  Statsministerens kontor

 • Nyhet

  Utdanning til alle barn

  Statsminister Erna Solberg deltok i dag på et møte i regi av UNESCO i New York, for å diskutere hvordan en sikrer at alle barn og ungdom får utdanning.

  Statsministerens kontor

 • Pressemelding

  Solberg til FN 18. og 19. juli

  Statsminister Erna Solberg oppholder seg i New York 18. og 19. juli for å delta på et høynivåmøte om FNs globale bærekraftsmål. Solberg vil blant annet presentere rapporten om den norske oppfølgingen av målene, og hun vil møte representanter fra pådrivergruppen for bærekraftsmålene, som hun leder.

  Statsministerens kontor

 • Artikkel

  Statspartsmøte om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Tema for årets møte var blant annet rettighetene til personer med psykiske lidelser og utviklingshemmede, eliminering av fattigdom og ulikheter for personer med nedsatt funksjonsevne og informasjonsteknologi.

  Barne- og likestillingsdepartementet

 • Tale/innlegg

  Lansering av Norges første rapport til FN på bærekraftsmålene

  21. juni la Norge fram sin første rapport om oppfølgingen av FNs bærekraftsmål. Utenriksminister Børge Brende holdt dette innlegget ved lanseringen.

  Utenriksdepartementet

 • Tale/innlegg

  Innlegg på Civita-møte om utviklingspolitikk

  Utenriksminister Børge Brende holdt denne innledningen på Civitas frokostmøte om utviklingspolitikk 21. juni.

  Utenriksdepartementet

 • Nyhet

  Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

  FNs bærekraftsmål er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene.

  Statsministerens kontor

 • Rapport

  Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål (rapport)

  FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 18. - 20. juli vil statsminister Erna Solberg presentere hvordan Norge følger opp bærekraftsmålene på FNs høynivåforum i New York.

  Utenriksdepartementet

 • Artikkel

  FNs bærekraftsmål

  Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Her følger en oversikt over målene.

  Utenriksdepartementet

 • Pressemelding

  Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

  FNs medlemsland vedtok i fjor høst 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Det er avgjørende at de 17 bærekraftsmålene følges opp i hvert enkelt land. Som ett av de første landene i verden skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp målene.

  Utenriksdepartementet

 • Nyhet

  Norge og USA styrker samarbeidet om klima og skog

  - Norge og USA har felles mål om å stanse global avskoging. Ved å styrke samarbeidet mellom våre land på dette området kan vi bidra til en raskere og mer kraftfull implementering av både Parisavtalen og de globale bærekraftsmålene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

  Klima- og miljødepartementet

 • Nyhet

  "There is no plan B and there is no planet B"

  6. juni arrangerte Utenriksdepartementet, NHO, Yara og ForUM et seminar hvor temaet var hvordan myndigheter, privat sektor og sivilt samfunn kan samarbeide i arbeidet med bærekraftsmålene.

  Utenriksdepartementet

 • Tale/innlegg

  Call to action – Norway's commitment to the SDGs

  Utenriksminister Børge Brendes innledning på et seminar om FNs bærekraftsmål.

  Utenriksdepartementet

 • Nyhet

  Næringslivet avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål

  - Næringslivets bidrag er avgjørende for at vi skal nå FNs nye bærekraftmål. Dersom vi skal avskaffe fattigdommen og samtidig sikre klimaet, må offentlig og privat sektor jobbe sammen, sa statsminister Erna Solberg i dag på konferansen Business for Peace i Oslo.

  Statsministerens kontor

 • Pressemelding

  Statsministeren til Singapore og Sør-Korea

  12. til 16. april besøker statsminister Erna Solberg Singapore og Sør-Korea, der møter med både norsk og asiatisk næringsliv er blant programpunktene. Omstilling og innovasjon er sentrale temaer på reisen.

  Statsministerens kontor

 • Nyhet

  Norge øker bidrag for å bekjempe barnedødelighet

  I dag inngår Utenriksdepartementet en ny avtale med vaksinealliansen Gavi hvor de norske bidragene økes med over 50 prosent for å sikre barn nødvendige vaksiner. - Flere enn hvert femte barn dør før femårsdagen av sykdommer de kunne ha vært vaksinert mot. Totalt vil regjeringen gi 6,25 milliarder norske kroner over en femårsperiode til global helse, sier utenriksminister Børge Brende.

  Utenriksdepartementet

 • Pressemelding

  Bent Høie med i FN-kommisjon om helsearbeidere og økonomisk vekst

  Fram mot 2030 vil det være behov for 40 millioner flere helsearbeidere i verden. Høynivåkommisjonen skal være en politisk drivkraft for utdanning av flere helsearbeidere, og gi råd og anbefalinger til statsledere og internasjonale organisasjoner. Kommisjonen ledes av Frankrikes president François Hollande, og Sør-Afrikas president Jacob Zuma, og skal bestå av en rekke globale ledere.

  Helse- og omsorgsdepartementet

 • Pressemelding

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie opnar symposium om global helse

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie opnar symposium om global helse. Eit viktig tema er behovet for global helseberedskap, ein diskusjon som har blitt intensivert etter ebola-utbrotet og seinast med zika-viruset.

  Helse- og omsorgsdepartementet

 • Tale/innlegg

  Klimatilpasning, matsikkerhet og mangfold i landbruket – internasjonalt samarbeid

  Statssekretær Tone Skogens innlegg under et seminar på Stortinget 4. februar 2016.

  Utenriksdepartementet

 • Nyhet

  Ungdom er nøkkelen for å nå FNs bærekraftmål

  Barn og unges rett til å delta og bli hørt, retten til utdanning og likestilling var sentrale tema da barne- og likestillingsminister Solveig Horne deltok under åpningen av FNs ungdomsforum 2016 i New York denne uka.

  Barne- og likestillingsdepartementet

 • Tale/innlegg

  Åpningsinnlegg på Arktis 2030

  Statssekretær Tore Hattrems åpningsinnlegg under arrangementet Arktis 2030 - Utenriksdepartementets tilskuddsordning for nordområdene - som var en del av Arctic Frontiers 2016.

  Utenriksdepartementet

 • Tale/innlegg

  Tale i anledning 15-årsjubileum, Initiativ for etisk handel (IEH)

  Statssekretær Tone Skogens tale i anledning Initiativ for etisk handels (IEH) 15-årsjubileum i Oslo 21. januar 2016.

  Utenriksdepartementet

 • Tale/innlegg

  A Global Restart

  Speech by Prime Minister Erna Solberg at the SDG Advocacy Group-meeting in Davos, 21 January 2016.

  Statsministerens kontor

 • Pressemelding

  Statsminister Solberg skal lede FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene

  FNs generalsekretær har i dag utnevnt statsminister Erna Solberg og Ghanas president John Dramani Mahama til ledere for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene. Gruppen omfatter 15 andre medlemmer fra ulike deler av verden.

  Statsministerens kontor

 • Pressemelding

  Regjeringen ønsker ditt bidrag for å bedre global helse og utdanning

  - For å nå de nye bærekraftsmålene for utdanning og helse trengs nyskapende løsninger. Regjeringen utlyser i dag første runde av en idékonkurranse for innovasjonsprosjekter som kan bidra til å redusere fattigdom i verden, sier utenriksminister Børge Brende.

  Utenriksdepartementet

 • Artikkel

  Norge utvikler ideer til reform av FN i prosjektet «FN70: En ny dagsorden»

  Utenriksminister Børge Brende lanserte prosjektet «FN70: En ny dagsorden» 17. februar 2015.

  Utenriksdepartementet

 • Nyhet

  Oppfordret til internasjonal innsats for nye utviklingsmål i New Yorks Central Park

  Statsminister Erna Solberg deltok i dag på Global Poverty Projects konsert i New York. Årets konsert hadde som formål å bidra til sterk innsats for de nye globale utviklingsmålene som alle verdens land vedtok i FNs generalforsamling 25. september.

  Statsministerens kontor

 • Nyhet

  Diskuterte giverlandskonferanse med FNs generalsekretær Ban Ki-moon

  Statsminister Erna Solberg møtte i dag FNs generalsekretær Ban Ki-moon under FNs 70 generalforsamling i New York. - FN er av stor betydning for å løse dagens globale utfordringer, sier statsminister Erna Solberg.

  Statsministerens kontor

 • Pressemelding

  Millioner liv reddet med felles utviklingsmål

  Antall mennesker i ekstrem fattigdom er halvert. Det samme er barne- og mødredødelighet.

  Statsministerens kontor

 • Nyhet

  Nasjonal dugnad for bærekraftsmål

  Høsten 2014 inviterte regjeringen til nasjonal dugnad for hvordan innovasjon kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål for helse og utdanning innen 2030. Over 100 bidrag kom inn og 29 av disse ble drøftet på en oppfølgingskonferanse våren 2015.

  Utenriksdepartementet

 • Tale/innlegg

  Counting Down - Accelerating MDG Success and Paving the Way for the SDGs

  Keynote Adress by Prime Minister Erna Solberg in Hanoi, Vietnam, 17 April 2015.

  Statsministerens kontor

 • Artikkel

  Utdanning og nye bærekraftsmål

  Verden er i ferd med å lage nye utviklingsmål. FNs åpne arbeidsgruppe har fremmet forslag til 17 nye bærekraftsmål. Utdanning blir en sentral del.

  Kunnskapsdepartementet

 • Pressemelding

  - Nye metoder og partnerskap trengs for å nå FNs tusenårsmål

  - Vi må finne fram til innovative metoder og partnerskap for å oppnå konkrete resultater for de befolkningsgruppene som er vanskeligst å nå, sier statsminister Erna Solberg. I dag leder hun møtet i FNs pådrivergruppe for tusenårsmålene, sammen med FNs generalsekretær Ban Ki-moon og Rwandas president Paul Kagame under World Economic Forum i Davos.

  Statsministerens kontor

 • Artikkel

  Peru

  Norge, Tyskland og Peru signerte 23.september 2014 en intensjonsavtale om klima- og skogsamarbeid. Peru vil innføre umiddelbare og ambisiøse tiltak for å redusere avskoging, gjøre skog- og landbrukssektoren klimanøytral innen 2021, og anerkjenne urfolks krav til millioner av hektar med skogområder.

  Klima- og miljødepartementet

 • Artikkel

  Global helse

  Helse er avgjørende for å bekjempe fattigdom. Global helse er en av fem hovedsatsinger for norsk bistand. Norge har en lederrolle internasjonalt og er en stor giver innenfor global helse.

  Utenriksdepartementet

 • Nyhet

  Møte med Amina Mohammed

  Statsministeren møtte i dag Amina Mohammed, spesialrådgiver for FNs generalsekretær Ban Ki-moon med ansvar for FNs utviklingsmål etter 2015.

  Statsministerens kontor