Høringsinstanser

Statsministerens kontor

postmottak@smk.dep.no

Miljøverndepartementet

postmottak@md.dep.no

Nærings- og handelsdepartementet

postmottak@nhd.dep.no

Olje- og energidepartementet

postmottak@oed.dep.no

Kommunal- og regionaldepartementet

postmottak@krd.dep.no

Landbruks- og matdepartementet

postmottak@lmd.dep.no

Helse- og omsorgsdepartementet

postmottak@hod.dep.no

Fiskeri- og kystdepartementet

postmottak@fkd.dep.no

Bioteknologinemnda

bion@bion.no

Bistandstorget

sekretariat@bistandstorget.no

CICERO Senter for klimaforskning

admin@cicero.uio.no

CMI (Chr. Michelsen Institute)

cmi@cmi.no

Kgl selskap for Norges vel

norgesvel@norgesvel.no

Det norske skogselskap

info@skogselskapet.no

Det norske veritas, Svein Mollekleiv

ucuno141@dnv.com

Direktoratet for Naturforvaltning

postmottak@dirnat.no

FAFO

fafo@fafo.no

Forum for utvikling og miljø

forumfor@forumfor.no

FNI

post@fni.no

FN-sambandet

fn-sambandet@fn.no

Inst. for anvendte internasjonale studier

fafoais@fafo.no

Fredskorpset

fredskorpset@fredskorpset.no

Genøk

postmaster@genok.org

GRIP

post@grip.no

Grønn Hverdag

post@gronnhverdag.no

Jordforsk

jordforsk@jordforsk.no

Kirkens Nødhjelp (Atle Sommerfelt)

infodesk@nca.no

Landsorganisasjonen i Norge

lo@lo.no

Miljøfyrtårn

post@miljofyrtarn.no

Miljøstiftelsen Bellona

info@bellona.no

Natur og Ungdom

info@nu.no

Naturvernforbundet

naturvern@naturvern.no

Norges fiskerihøgskole

eksped@nfh.uit.no

Norges forskningsråd

post@forskningsradet.no

Norges skogeierforbund

nsf@skog.no

Norges Veterinærhøgskole

post@veths.no

Norsk Folkehjelp

norsk.folkehjelp@npaid.org

Norsk Hydro ASA

corporate@hydro.com

Norsk Institutt for Luftforskning

nilu@nilu.no

Norsk Institutt for Naturforskning

nina@nina.no

Norsk Institutt for Planteforskning

epost@forskning.no

Norsk Senter for økologisk landbruk

norsok@norsok.no

Norwegian Forestry Group

nijos@nijos.no

PIL - Prosessindustriens Landsforening

pil@pil.no

Bioforsk

post@bioforsk.no

PRIO

info@prio.no

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

sabima@sabima.no

Skogforsk

post@skogforsk.no

Statens Kartverk

firmapost@statkart.no

Statens Vegvesen

firmapost@vegvesen.no

Senter for utvikling og miljø

info@sum.uio.no

SFT

postmottak@sft.no

Vennskap Nord/Sør

godt@vennskap.no

Vestlandsforskning

epost@forskning.no

WWF – Norge

info@wwf.no

UMB Noragric

noragric@umb.no

Utviklingsfondet

u-fondet@u-fondet.no

Østlandsforskning

post@ostforsk.no

Norad

postmottak@norad.no

Riksantikvaren

rv@ra.no

Havforskningsinstituttet

post@imr.no

NIVA

niva@niva.no

FIVAS

fivas@fivas.org

NVE

nve@nve.no

Fiskeridirektoratet

postmottak@fiskeridir.no

Fiskeriforskning

post@fiskeriforskning.no

Akvaplan-Niva

info@akvaplan.niva.no

Røde Kors

nrx.center@redcross.no

Oljedirektoratet

postboks@npd.no

NIBR

nibr@nibr.no

CARE-Norge

care.norge@care.no