NOU 2009:19 - høringsuttalelse fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ingen merknader til utredningen.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ingen merknader til utredningen.

Se uttalelsen.