NOU 2009:19 - høringsuttalelse fra Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet har ingen kommentarer til utredningen.

Forsvarsdepartementet har ingen kommentarer til utredningen.

Se uttalelsen.