NOU 2009:19 - høringsuttalelse fra Norges Bank

Norges Bank har ingen merknader til den framlagte utredningen.

Norges Bank har ingen merknader til den framlagte utredningen.

Norges Banks innlegg.