NOU 2009:19 - høringsuttalelse fra NTL Skatt

NTL Skatt har ikke konkrete merknader til NOU 2009:19, men støtter klart arbeidet rettet mot bruken av skatteparadis som her er fremlagt.

NTL Skatt har ikke konkrete merknader til NOU 2009:19, men støtter klart arbeidet rettet mot bruken av skatteparadis som her er fremlagt.

Les hele uttalelsen.